Els nostres valors

Compromís

Estem compromesos i ens apassiona la nostra feina. Formem i empoderen al nostre equip per oferir la millor experiència al viatger.
El compromís, l’esforç, l’esperit d’equip i l’amabilitat formen part del nostre ADN.

Responsabilitat

Ens esforcem per garantir que totes les nostres accions es duen a terme amb integritat, honestedat i transparència.
Donem suport i impulsem accions que tinguin un impacte positiu a la nostra societat, medi ambient, equips i clients.

Orientació al servei

Tot el que fem està concebut per oferir un servei excel·lent i una satisfacció total, que superi les expectatives dels nostres clients i partners, garantint que ens recomanin ja que tots ens responsabilitzem del resultat del nostre treball

Innovació

Fomentem una cultura innovadora, compartint noves idees, mostrant curiositat, i promovent un esperit de millora contínua a través de solucions creatives i digitals.

Ens anticipem i adaptem a les necessitats del viatger, aprofitant al màxim les oportunitats que ens ofereix l’entorn

Excel·lència operativa

El nostre esperit guanyador, el nostre compromís amb la millora contínua i l’alt exercici, tenen com a objectius l’agilitat i l’excel·lència operativa, per generar valor, així com atraure i fidelitzar els nostres clients, equips i partners amb l’objectiu de continuar sent una referència del nostre sector

Fortalesa col·lectiva

La diversitat del nostre equip ens fa millors. Reconeixem, considerem i valorem totes les persones que treballen amb nosaltres, així com fem de la igualtat i la inclusió la nostra prioritat.
Combinem les fortaleses del nostre equip i donem suport i impulsem l’esperit de cooperació per assolir el seu creixement i desenvolupament.
Ens esforcem a fomentar relacions sinceres per establir i mantenir a través del diàleg un clima de confiança. Reconeixem i celebrem la bona feina, les actituds positives i els èxits, recolzant-nos entre tots.

Diversitat, Igualtat i Inclusió

"De la mateixa manera que seleccionem amb cura els ingredients per aconseguir el sabor perfecte, promovem un lloc de treball que reflecteixi la diversitat de les comunitats a les quals servim, fomentant la igualtat d'oportunitats i creant una cultura inclusiva en la qual es valori la diversitat".

A Areas, les diferents dimensions de la diversitat són fonamentals per ajudar-nos a oferir una experiència única a tots els viatgers.
Diversitat generacional
Gènere
Discapacitat
Multiculturalitat

Diversitat generacional

En línia amb el compromís amb la diversitat, Areas s'esforça per crear un entorn de treball que reflecteixi la riquesa de la nostra comunitat global. Treballem activament per millorar els aspectes relacionats amb la diversitat generacional dins de l'empresa, reconeixent el valor que aporten les persones de diferents edats. Fomentem un entorn que valora les experiències de les persones de franges d'edat diferents, amb l'objectiu de potenciar una àmplia gamma de perspectives i contribuir a un entorn de treball dinàmic i orientat al futur.

Gènere

Areas es compromet a trencar els estereotips i els prejudicis de gènere garantint la igualtat d'oportunitats de les persones independentment del seu gènere. Ens comprometem fermament a promoure dones a llocs directius, i per això Areas s'esforça per trencar barreres i garantir la igualtat d'oportunitats perquè les dones destaquin en rols de lideratge a tota l'empresa. Reconeixem que, en els llocs de lideratge, la diversitat promou la creativitat, la innovació i l'èxit general de l'empresa.

Discapacitat

Així mateix, ens comprometem a proporcionar suport i mesures d'adaptació a persones amb discapacitat, garantint un entorn de treball integrador que valora les capacitats i les perspectives úniques que aporta cada individu. A través d'aquests compromisos específics, Areas s'esforça per donar exemple, fomentant un entorn de treball on la diversitat, la igualtat i la inclusió no siguin només valors sinó aspectes integrals de la nostra identitat corporativa.

Multiculturalitat

Amb seus regionals a tot el món, considerem que la riquesa de la multiculturalitat és la pedra angular del nostre esperit empresarial. Reconeixent que la nostra força de treball està composta per persones procedents de diversos orígens culturals, promovem activament un entorn on cadascú se senti valorat i inclòs. El nostre compromís de donar suport a les persones procedents de diferents entorns culturals va més enllà del simple reconeixement; abracem la diversitat cultural com a font de força i innovació.

A més d’iniciatives internes, Areas col·labora activament amb grups externs dedicats a millorar la situació de comunitats marginades i infrarepresentades. Aquestes col·laboracions reflecteixen la nostra dedicació a fomentar la diversitat i la inclusió dins i fora de la nostra empresa. El nostre objectiu és ampliar el nostre impacte i demostrar la nostra convicció que el veritable compromís amb la diversitat engloba tant les pràctiques internes com les iniciatives externes.

La diversitat cultural, generacional, relacionada amb la discapacitat i amb el gènere a Areas són fonamentals per ajudar-nos a oferir una experiència única a cada viatger. El nostre compromís amb els nostres clients al sector de l’hostaleria i els viatges és possible gràcies a la nostra estratègia de Diversitat, Igualtat i Inclusió, amb la qual seguim donant forma al futur dels viatges.