Equip Directiu

Conegui a l’equip que dirigeix Areas Espanya per a aconseguir els objectius del país i accelerar el seu creixement.

Sergio Rodríguez CEO Espanya i Portugal
Luis Castilla Director Aeroports Espanya i Portugal i Autopistes Portugal
Fernando Sánchez Director Autopistes, Centre Ciutat, FFCC Espanya i Portugal
Félix Gómez Director Concepts & Standards Espanya i Portugal
Òscar Cuadrado Director de Recursos Humans Espanya i Portugal
Xavier Quiles Director Administració i Finances Espanya i Portugal
Mireya Muñoz Directora de Màrqueting, Desenvolupament de Negoci i Comunicació

Llest/a per a unir-te?