Avís legal

Preàmbul

Areas ha creat i ha obert aquest lloc web per a la informació personal dels usuaris d'Internet.   La connexió i l'accés al lloc web d'Areas suposen l'acceptació plena i sense reserves per part de l'internauta d'aquestes condicions generals d'utilització (CGU).

Totes aquestes disposicions s'apliquen als usuaris, que hauran de consultar aquestes CGU cada vegada que es connectin al lloc web.

Publicació / Director de la publicació

Elior Participations, societat en comandita per accions, amb un capital de 5.309.530,00 euros i amb domicili social al 61/69, rue de Bercy a París (75012), està inscrita en el Registre Mercantil de PARÍS, amb el número 380 543 678 - Tel.: +33 1 40 19 50 00.

Director de la publicació: Philippe Salle, president i director general de Grupo Elior

Director de la redacció: Frédéric Fougerat, director de Comunicació del grup

Allotjament web

Elior Participations, societat en comandita per accions, amb un capital de 58.500 euros i amb domicili social al 175/-177, rue de Bercy a París (92100), està inscrita en el Registre Mercial de PARÍS, amb el número 417 680 618 - Telf.: 01 84 01 02 20.

Disseny i realització

Lp digital per a la direcció de comunicació de Grupo Elior.

Drets de propietat intel•lectual

•    Drets d'autor

El lloc web d'Areas és una creació intel•lectual d'Elior Participations, que n'és l'autor en el sentit definit als articles de la L. 111.1 i següents del Codi de la Propietat Intel•lectual francès.

Tots els continguts disponibles en aquest lloc web, en concret les fotografies, els textos, els eslògans, els dibuixos, les imatges, les seqüències animades sonores o no, i totes les creacions intel•lectuals integrades en el lloc web d'Areas són propietat d'Elior Participations o de tercers que han autoritzat Elior Participations a utilitzar-les.  En conseqüència, els drets de reproducció i de representació de tots els elements presents al lloc web estan estrictament reservats i sotmesos a l'autorització prèvia i expressa d'Elior Participations.

Qualsevol reproducció, representació, ús, adaptació o modificació, total o parcial, del lloc web d'Areas, amb independència del procediment i del suport utilitzats, sense haver-ne obtingut l'autorització expressa d'Elior Participations és estrictament prohibida i constitueix un delicte de falsificació.

•    Drets de marques
Les denominacions socials, marques i signes distintius reproduïts al lloc web d'Areas estan protegits pel dret de marques.

Per tant, la denominació "Grupo Elior" o "Elior Group", el logotip de Grupo Elior, la denominació "Areas" i el logotip d'Areas són marques registrades per Elior Participations o per les societats de Grupo Elior.
Així mateix, es citen altres marques identificades amb una majúscula que acostumen a ser propietat d'Elior Participations o de les societats de Grupo Elior, i que poden en posseir a més els drets d'utilització corresponents.  Per tant, també estan emparades pel dret de marques.

A més, Elior Participations gaudeix dels drets d'utilització d'altres marques esmentades al lloc web que no són propietat seva.

La reproducció, representació, ús, adaptació o modificació d'aquestes marques sense l'autorització prèvia d'Elior Participations és estrictament prohibida i constitueix un delicte de falsificació.

Creació d'enllaços a www.areas.com

El lloc web areas.com autoritza la creació d'un enllaç hipertextual que enllaci al seu contingut, a condició que es respectin els punts següents:

•    Prohibició de qualsevol ús de l'enllaç profund (framing). Per tant, cap element que figuri en una pàgina del lloc web d'Areas no podrà ser difós, ni totalment ni parcialment, ni tampoc transferit o inserit en un altre lloc web, ni utilitzar-se per crear productes derivats.

•    Obligació d'esmentar la font www.areas.com del contingut en qüestió.

Protecció de dades personals

S'informarà l'internauta que les dades personals recollides als formularis de contacte, als serveis personalitzats i altres suports estan sotmesos a un tractament automatitzat per part d'Elior Participations.

Les dades comunicades per l'internauta no es confiaran en cap cas a tercers, sinó que es destinaran a l'ús exclusiu dels membres i dels serveis de Grupo Elior.

S'informarà els internautes que determinades dades sol•licitades al formulari en línia són obligatòries.  El cas que aquestes dades no s'introdueixin o s'introdueixin incorrectament, no s'enviaran a Elior Participations.

En cas que l'internauta se subscrigui a un dels nostres butlletins, l'adreça de correu electrònic s'utilitzarà exclusivament per a l'enviament de les llistes de correu i dels anuncis d'Elior Participations o de les societats de Grupo Elior.  L'adreça de correu electrònic de l'internauta no s'utilitzarà per a enviar els eventuals missatges dels nostres socis comercials.

L'internauta té la possibilitat de donar-se de baixa en qualsevol moment dels nostres butlletins mitjançant un clic en la menció "enllaç d'anulació de subscripció" que es mostra en cada un dels missatges. En cas que es produeixi algun incident, l'internauta pot enviar un missatge de correu electrònic a cnil@eliorgroup.com.

De conformitat amb la llei francesa n°78-17 sobre informàtica, arxius i llibertats promulgada el 6 de gener del 1978 i modificada, l'internauta disposa d'un dret d'accés, rectificació i supressió de la informació relativa a la seva persona, un dret que pot exercir en qualsevol moment si envia un correu a Elior Participations – Site Internet – 61-69, rue de Bercy – 75 589 Paris Cedex 12 o un correu electrònic a cnil@eliorgroup.com.

Elior Participations es compromet a preservar la confidencialitat de les dades personals dels internautes.

Per obtenir més informació sobre la protecció de dades personals, consulteu el lloc web de la Comissió Nacional d'Informàtica i de les Llibertats: http://www.cnil.fr

Galetes

Una galeta és un petit bloc de dades que s'envia al vostre ordinador a través d'un servidor web i s'emmagatzema al disc dur del vostre ordinador. De manera general, ens permet registrar la informació relativa a la navegació del vostre ordinador al nostre lloc web (per exemple, pàgines consultades, data i hora de consulta, etc.).

Els internautes es poden oposar a l'emmagatzematge de galetes si consulten el manual d'utilització del seu explorador.  Així mateix, els internautes poden suprimir les galetes individualment en tot moment si consulten el manual d'utilització del seu explorador.

Xarxes socials

El nostre lloc web fa servir aplicacions informàtiques procedents de tercers, gràcies als botons per compartir informació (en concret, els botons "Comparteix" de les xarxes socials), que permeten a l'internauta compartir continguts del nostre lloc web amb tercers o donar a conèixer a tercers la vostra opinió sobre el contingut del nostre lloc web.

En navegar a través del nostre lloc, podreu consultar pàgines que continguin un botó per compartir contingut a les xarxes socials: si hi feu clic, s'establirà una connexió directa amb els servidors de les xarxes socials que farà possible la transmissió a la xarxa social i la publicació del contingut al seu compte.

Si no vol que la xarxa social vinculi la informació recopilada a través del nostre lloc web al seu compte, cal que es desconnecti de la xarxa social abans de visitar el nostre lloc web.

Els botons de compartir contingut a les xarxes socials estan subjectes a les polítiques de protecció de la vida privada i a la confidencialitat de les xarxes socials, de manera que l'internauta les ha de consultar per conèixer les finalitats d'ús d'aquests botons.

Responsabilitat

El contingut del lloc web d'Areas es presenta a títol indicatiu i no revesteix cap caràcter contractual.

Elior Participations no es farà en cap cas responsable:

•    De cap imprecisió, inexactitud o omissió relativa a la informació indicada al lloc web d'Areas;

•    De cap dany eventual, directe i/o indirecte, amb independència de les causes, els origens, la natura o les conseqüències, que hagi estat provocat per l'accés al lloc web d'Areas o per la impossibilitat d'accedir-hi;

•    De cap dany eventual, directe i/o indirecte, que hagi patit el material, ni de la pèrdua de dades i/o el perjudici financer que pugui sorgir de la connexió o de l'ús de la informació recopilada al lloc web d'Areas.

Elior Participations es reserva el dret de modificar, corregir o suprimir el contingut del lloc web d'Areas i/o aquestes CGU en tot moment, sense avís previ, del que es desprèn que la modificació i l'actualització de les CGU entren en vigor des del moment en què es posen a disposició en línia.

És responsabilitat de l'usuari prendre totes les mesures necessàries per protegir el seu material, els seus equips, les seves dades i el programari informàtic.

Respecte de la reglamentació i la deontologia

Elior Participations, amb domicili social a França, està a càrrec de l'explotació del lloc web d'Areas, de manera que aquestes CGU estan emparades pel Dret francès.

Els internautes que es connectin al lloc web d'Areas des d'altres països s'han d'assegurar que respecten les lleis vigents en els corresponents països.
Qualsevol litigi relatiu a la interpretació, l'aplicació i/o l'execució d'aquestes disposicions estarà subjecte a la jurisdicció del Tribunal de Commerce de París.

Data d'actualització

Març del 2016